Hakkımızda

MİSYON

Teknoloji ve bilimin insan hayatının her alanında etkinliğini artırarak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüzde; bilişim ve teknolojideki gelişmeler, eğitim sistemlerinde artarak yer almasını zorunlu kılmaktadır. Teknoket Kolejinde, teknoloji ve bilim alanlarında mekatronik sistemler, bilgisayar bilimleri, bilgisayar destekli çizim, mühendislik ve teknolojinin temelleri, motorlu araçlar teknolojileri, elektrik ve elektronik teknolojileri genetik bilimine giriş ve girişimcilik gibi dersler yer almaktadır.

Bilim ve teknoloji alanındaki bu derslerin özellikle tıp, mühendislik ve bilişim alanlarında temel bazı yeterlilikleri kazandırarak bu alanlarda yeteneği olan öğrencilerin tespit edilmesini kolaylaştıran bir programın uygulandığı bu okullarda; “Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin ülkelerin gelişmesinde bu kadar etkili olduğu günümüz dünyasında, teknoloji kullanan ve ihraç eden ülkeler arasında Türkiye´nin yer alması açısından bu tür derslerin okutulması, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir.


VİZYON

Kaliteli ortaöğretime erişim,Türkiye için giderek daha fazla önem kazanıyor.Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri,toplumsal yaşama istedikleri şekilde,etkin biçimde katılmaları ve insana yaraşır istihdam olanaklarından yararlanmaları için onlara öncelikle nitelikli bir lise eğitim ve öğretim programı sunmak için yola çıkan ANTAKYA TEKNOKENT KOLEJİ ; kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerinin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunmaktadır.